Biên tập và quản trị website bởi Lâm Thái Sơn: https://son.lt

Luật hấp dẫn đúng với mọi cấp độ vi mô và vĩ mô. Những âm thanh cùng tần số sẽ cộng hưởng với nhau. Những người tạo ra các tần số tương tự sẽ thu hút lẫn nhau. Hiểu Luật nhân quảLuật hấp dẫn sẽ giúp bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về những trải nghiệm trong cuộc sống của bạn; giúp bạn nhận thức rõ ràng và chọn những gì bạn thích trải nghiệm.