Bí mật (The Secret) tiết lộ một quy luật quyền năng của Vũ trụ – Luật hấp dẫn. Những hiểu biết về quy luật này đã được truyền lại như một cẩm nang quý giá qua nhiều thế hệ và được giảng dạy bởi những nhà tiên tri, giáo sĩ, những nhà hiền triết, hay Chúa Jesus, Đức Phật trong suốt lịch sử, trong suốt cuộc sống của tất cả những con người vĩ đại này họ đều hoàn thành hay đạt đến thành công tột đỉnh nhờ sử dụng cùng một quy luật quyền năng này.

Bí mật sẽ chỉ cho chúng ta nguyên lý hoạt động của Luật hấp dẫn và phương pháp ứng dụng nó trong mọi khía cạnh cuộc sống như: tài chính, mối quan hệ, sức khỏe, hạnh phúc... và đạt được những thành tựu phi thường nhờ vận dụng những quy luật tự nhiên của vũ trụ nằm trong Luật hấp dẫn.

Chỉ trong vòng 01 năm kể từ khi ra mắt, tựa sách Bí mật đã bán được hơn 19 triệu bản và xuất bản trên 40 ngôn ngữ – điều mà chưa từng một cuốn sách nào trong lịch sử làm được. Bí mật trở thành biểu tượng của Luật hấp dẫn trên toàn thế giới kể từ đó.

Website của tác giả Rhonda Byrne: http://thesecret.tv

Mua sách Bí mật: